Chỉnh sửa metadata PDF

Trình chỉnh sửa metadata PDF trực tuyến miễn phí!Thay đổi metadata PDF trực tuyến, nhanh chóng và dễ dàng. Tiện ích Trình chỉnh sửa metadata PDF này cho phép bạn sửa đổi metadata PDF như Tác giả, Tiêu đề, Chủ đề, Từ khóa, Ngày tạo, Ngày sửa đổi ...

Thay đổi metadata PDF trực tuyến miễn phí

Tiện ích Trình chỉnh sửa metadata PDF này cho phép bạn sửa đổi metadata PDF như Tác giả, Tiêu đề, Chủ đề, Từ khóa, Ngày tạo, Ngày sửa đổi ... Bạn bạn có thể tải xuống hoặc xem các tệp PDF đầu ra trong trình duyệt web của mình khi tác vụ hoàn tất.


Cách thay đổi metadata PDF trực tuyến miễn phí

BƯỚC 1. Chọn tệp từ máy tính của bạn, Google Drive, Dropbox, URL hoặc kéo chúng lên trang.

BƯỚC 2 Đợi tệp được chuyển đổi và sau đó bạn có thể tải xuống tệp PDF của mình!

No man is an island

You can't live completely independently. Everyone needs help from other people.

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 PDFROCK.COM - All rights reserved.


Tiptrans, Ste #29578, Slevacska 476/2A, Rumburk, Ustecky / Usti nad Labem, 40801, Czech Republic
[email protected]